Kodėl Mano dienynas?

   Prisijungti prie "Mano dienynas" sistemos ir ja naudotis galite iš bet kurios pasaulio vietos.

  "Mano dienynas" atitinka visus šiuolaikinius interneto saugumo standartus, todėl galite visus savo duomenis patikėti mums.

  Kiekvienas, turintis kompiuterių naudojimosi pagrindus ir turintis savo elektroninio pašto dėžutę, gali nesudėtingai naudotis šia sistema.

  "Mano dienynas" vidinė sistema jau veikia trimis kalbomis - lietuvių, rusų ir anglų.

  Naudodami mobiliąją aplikaciją, dienyną turėsite dar arčiau -  savo mobiliajame telefone.

  Paprasta ir greita komunikacija  su visais mokyklos nariais, klasiokais ir kitais asmenimis.

  Cloud technologija leidžia prisegti ir peržiūrėti sistemoje patalpintus failus jums prisijungus iš bet kurios vietos.

  Iškilus sistemos techniniams nesklandumams ir klausimams, visada yra suteikiama greita pagalba.

  Kiekvienas narys turi galimybę kurti ir redaguoti savo kontaktų grupes ir jas pasirinkti rašant žinutes.

  Patogus susirašinėjimas net ir didelėse grupėse leis surinkti reikiamą informaciją ir priimti sprendimus.

  Kiekvienas pranešimo siuntėjas mato, kiek žmonių jau perskaitė siųstą turinį.

  Aiškus ir tikslus pamokų tvarkaraštis neleis susimaišyti savo dienotvarkėje.

  Tėvai informaciją apie vaiko gautus pažymius, praleistas pamokas,  užduotus namų darbus bei vaikui skirtus pagyrimus ir pastabas mato ne tik sistemoje, bet ir informuojami  trumpąja SMS žinute.

  Tėvai gali ne tik matyti visus vaiko pažymius, bet ir palyginti juos su bendraklasių pažymiais.

  Visi klasės ir namų darbai matomi viename sąraše, tereikia pasirinkti norimą laikotarpį.

  Visi mokinio laukiantys kontroliniai darbai yra aiškiai matomi ir negali likti nepastebėti.

  Pusmečių/trimestrų vidurkiai išvedami automatiškai ir pateikiami vienoje lentelėje.

  Peržiūrint pusmečių/trimestrų vidurkius, greta matomi pažymiai, iš kurių buvo išvesti vidurkiai.

  Užrašų knygelės funkcija leidžia pasižymėti reikalingą informaciją ar tiesiog einamuosius darbus.

  Visiems vartotojams matomas einamųjų mokslo metų atostogų grafikas leidžia dar geriau planuotis mokslo metų darbus.
 
  Mokyklos darbuotojai gali kurti apklausas pasirinktoms vartotojų grupėms.

  Visi sistemos vartotojai gali dalyvauti vidinėse mokyklos administratorių ar mokytojų sukurtose apklausose.

  Elektroninis pranešimas apie vaiko gautas pastabas ar pagyrimus siunčiamas iš karto, vos įį mokytojui įrašius.

  Dienos gauti pažymiai elektroniniu paštu siunčiami kiekvieną vakarą.

  Mokytojai gali nustatyti kiekvieno mokinio mokymosi programas.

  Sistemoje pateikiami ugdymo planai su galimybe juos redaguoti.

  Mokyklos vadovybė mato savo mokyklos mokytojų duomenis, aktyvumą, tvarkaraščius.

  Duomenų privatumas garantuojamas kiekvienam sistemos naudotojui.

  Klasės vadovai turi galimybę matyti, kada paskutinį kartą buvo prisijungę mokinių tėveliai.

  Mokinių praleistas pamokas klasės vadovai gali pateisinti sistemoje.

  Praleistų pamokų pateisinimas iškart matomas mokytojams.

  Sistemoje skelbiami visi direktoriaus įsakymai, kuriuos gali peržiūrėti sistemos vartotojai.

  Galimybė suteikti skirtingas priėjimo prie sistemos teises naujiems ar esamiems vartotojams.

  Neribotas mokomųjų dalykų skaičius.

  Mokyklos vadovybė gali riboti kontrolinių darbų skaičių per dieną.

  Galimybė redaguoti pažymių tipus ir kurti naujus.

  Matomos kiekvienos klasės pusmečių/trimestrų datos.

  Galimybė automatiškai sugeneruoti norimas ataskaitas.

  Galimybė priskirti papildomus klasės vadovus kiekvienai klasei.

  Mokyklų administracija gali patogiai stebėti mokytojų dienynus vienoje vietoje.

  Matomi pamokų tvarkaraščių pakeitimai.

  Galimybė sistemoje tvarkyti patalpų nuomos reikalus.

  Mokyklos vadovybė gali matyti tikslų mokyklos narių lankomumą.

  Galimybė sugeneruoti ataskaitas automatiškai, pasirenkant norimus kriterijus.

  Kiekvienam prisijungusiam vartotojui pateikiamas išsamus sistemos aprašymas.

  "Mano  dienynas" sistema gali būti pritaikyta bet kokiai mokymo įstaigai pagal jos pageidavimus ir poreikius.

  Mes galime mokyklą paversti  "Saugia e-mokykla" dienyną integruojant su kitomis patogumo ir saugumo priemonėmis: praėjimo kontrole, valgykla, biblioteka, video kameromis, miesto kortelėmis ir t.t.

  Mūsų bendruomenė nuolat auga ir plečiasi.

  Jūs mums esate svarbus, ir Jūsų nuomonė mums rūpi, tad augame kartu su Jūsų poreikiais.

  "Mano dienynas" - mano kasdieninis mokymosi įrankis bet kokio tipo naudotojui.