Kainos
Kiekviena mokykla gali išbandyti elektroninį dienyną „Mano dienynas“ nemokamai. Suteikiamas bandomasis laikotarpis priklauso nuo mokyklos poreikių.
Mokyklos, nusprendusios naudoti  „Mano dienyną“, gali pasirinkti vieną iš mokėjimo variantų:
 
1.     Mėnesinis pagrindinių paslaugų mokestis (nepriklausomai nuo mokinių skaičiaus)
 
   Mokyklos administracija bei mokytojai gauna visas elektroninio dienyno funkcijas, sistemos atnaujinimus ir priežiūrą, o tėveliai, globėjai ir mokiniai mato standartines pažymių knygelės funkcijas.
   Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis, tėveliai gali užsisakyti papildomas sistemos „Mano dienynas“ paslaugas metams vienai šeimai. Šis mokestis nėra privalomas.  Šeima metus laiko gali naudotis papildomomis e. dienyno funkcijomis: galimybe rašyti pranešimus, gauti informaciją apie mokinių reitingus, mokinių atostogas, kontrolinius darbus, gauti el. pranešimus, matyti mokyklos įkeltus failus, tėvams nemokamai įjungiama SMS paslauga ir suteikiami SMS taškai, už kuriuos galės užsisakyti dienos ar savaitės ataskaitas apie vaiko gautus pažymius, pastabas ar nebuvimą pamokose.

2.   Mėnesinis visų (pagrindinių+papildomų) paslaugų mokestis 

Mokesčio dydis priklauso nuo mokymo įstaigos narių skaičiaus.